Beğendiğiniz emlağı yetkilerimizle noter huzurunda karşılıklı imzalanarak anlaşma sağlanır.